Pravidla

Základní pojmy a pravidla


RP – Role Play - hraní vymyšlené postavy a jejího příběhu v uměle vytvořeném (herním) světě. Hráč je v podstatě herec, který se vždy snaží reagovat na situace jako ve skutečnosti.

IC – In Character - komunikace ve hře, v rámci RP za vaši postavu.

OOC – Out Of Character - komunikace mimo vaši postavu.

/me – Popisuje určitou činnost a nahrazuje animaci, kterou nelze provést přímo ve hře.

Například:
/me vyhrnuje si rukávy a mračí se na něj
/me vyndal si z kapsy peněženku, vyndal z ní doklady a podává policistovi
/me vytáhl z auta kytici růží

/do – Slouží k popisu vykonání činnosti s očekáváním reakce nějakého hráče. Druhý hráč na to odpoví také přes /do. Do /do je zakázáno lhát.

Například:
HRÁČ 1: /me prohledává pána
HRÁČ 1: /do co u něj našel za věci?
HRÁČ 2: /do našel u něj telefon, doklady a combat pistol
Pokud používáte oblíbenou frázi /do našel vše, co našel, jste povinni rovnou napsat, zda u sebe máte ID kartu nebo např. telefon a další věci, které jsou důležité pro RP v daný moment, ale nezobrazují se jako item.

/try – Náhodně vyhodnotí ANO/NE po zaRPeném /do.

Správné použití:
jdou otevřít dveře po nehodě / hledání něčeho v autě (RP itemy jako např. hasičák nebo lékárnička) / další RP situace, které mohou skončit náhodně.
Špatné použití:
výsledek závažné operace / základní PD/SD činnosti / další RP situace, které se musí RPit podle pravdy a není možný náhodný výsledek.

/zde – Na tvé poloze vytvoří cedulku označující, že na tomto místě se něco děje.

Například:
/zde z auta teče olej - u auta vytvoříte cedulku a počkáte na mechanika
/zde na stole leží dopis - zanecháte někomu dopis na stole a až přijde, může si ho "vzít" a sám cedulku smazat pomocí /stopzde
Je zakázáno duplikovat cedulky pomocí /zde a nadbytečně je užívat, stejně tak je nutné RPit danou situaci podle informace na cedulce. Není možné ji jen smazat a vyhnout se tak danému RP.
Hráč RPí pouze vlastní /do, /stav, /zde, je zakázáno negativně ovlivňovat RP druhé postavy “naschvály” v rámci těchto příkazů.

KOS – Kill On Sight - zabití nebo zranění/napadení jiného hráče na první pohled bez předešlého adekvátního RP mezi vámi.

PK – Player Kill

  PK – Player Kill - aktuální zabití postavy. Postava je vážně zraněna a musí se nechat ošetřit v nemocnici.

  Ztráta paměti při PK – nastane v případě zranění, které by vám mohlo způsobit ztrátu paměti nebo otřes mozku. Zapomínáte RP akci, nemůžete si zavolat sami záchrannou službu.

  Například:
  byli jste udeřeni baseballovou pálkou do hlavy, tudíž si nepamatuje tváře a hlasy, rovzpomenete se na tváře, hlasy a přibližné místo za 4 dny, nikdy si nepamatujete co přesně vám říkali.
  Pokud vaše postava dostane PK / způsobí si PK, při kterém jsou zranění neslučitelné se životem, Vaše postava si ani po 4 dnech od ošetření nebude nic pamatovat (pád z velmi vysoké výšky a podobně).

  V případě dočasné smrti / vážného zranění, kdy se hráči zobrazí černobílá obrazovka s odpočtem do respawnu, je hráč povinen vyčkat do přivolání pomoci.

  Sám si hráč pomoc přivolat nemůže (pokud nejde o G-signál). Pokud limit vyprší, hráč se respawne v nemocnici a je povinen pokračovat v RP jako zraněný. Musí se nechat ošetřit lékařem.

  Každý hráč je povinen dostavit se do nemocnice v případě střelného zranění a musí vyhledat odbornou pomoc.

  Odbornou pomocí se rozumí odborné vyšetření v nemocnici kde k tomu opravdu mají výbavu.

CK – Character Kill

 1. CK – Character Kill - zabití postavy nastálo. Za tuto postavu již nelze hrát. Hráč si musí vytvořit postavu novou.

 2. Úplná smrt postavy je vždy na posledním místě. Vždy můžete druhým vyhrožovat, unést je, mučit je.

 3. CK vždy vyhlašuje agresor nad poškozeným hráčem. Tuto informaci vždy píše do OOC local chatu ve tvaru “CK – Jméno/Nick, schvaluješ CK?”. Hráč, kterému agresor uděluje CK nemusí souhlasit. V případě nesouhlasu je CK neplatné a řídí se pravidly PK. Poškozený agresorovi nemusí sdělovat důvod zamítnutí. Další CK akce, po nesouhlasu poškozeného, může proběhnout na danou osobu až po uplynutí 24 hodin.

 4. V případě, že chcete udělit CK vlastní postavě(SELF CK), je nutné uvést i pádný důvod. Bezdůvodné SELF CK pro vyhnutí se následkům budou zamítnuty – važte si svých postav.

 5. Agresoři musí mít pro CK vždy pádný důvod, doprovázený kvalitním a dlouhým RP při konfrontaci s poškozeným, kdy se předpokládá několik předchozích střetnutí. Agresoři musí být připraveni obhájit důvod k udělení CK, před CREW v případě požadavky na schválení nebo konfliktu.

PT – PeaceTime - Doba, během které je zakázáno dělat jakoukoliv nelegální činnost. Zda aktuálně platí, zjistíte formou oznámení nebo ikonky PT.

FearRP – Vaše postava se bojí smrti, tudíž máte strach a máte možnost bráníte si svůj vlastní život. Adekvátně musíte RPit strach.

NonRP Acting – Nereálné chování vaší postavy. Každá postava hráče má lore, kterého je třeba se držet. Lore postavy je možné vypsat na forum DiamondCrew.cz

Například:
pokud jste členem vlády, nebudete dělat nelegální činnost a naopak.

NonRP Injuries – Nereálně RPení zranění vaší postavy.

Například:
pokud narazíte obří rychlostí v autě, nebudete RPit, že máte škrábanec na ruce, ale daleko větší zranění.
Během aktivní přestřelky se nemusí RPit zranění. Zranění se RPí až po ukončení přestřelky. Hráči, kteří se dostanou do death-screenu mají automaticky PK.

VYL – Valuing Your Life - Hráč si musí vážit života své postavy. To znamená, že např. máte strach ze střelby, kterou slyšíte z dálky. Také nebudete dělat věci, které by ohrozily život vaší postavy. Nebezpečně skákat, provokovat ostatní, pohybovat se na území gangů, vystupovat na traffic stopu z auta atp.

Ninja Jacking – Zákaz krádeže vozidla bez RP.

Passiv RP – Hráč je povinen adekvátně RPit civilisty tam, kde by se běžně nacházeli.

Například:
na náměstí je kupa lidí, na PD stanici jsou desítky policistů, po chodnících chodí civilisté, v hoodu jsou gangsteři, v nemocnici je personál atp.

Na toto musí hráč brát během svého RP ohled.

Například:
byste někoho neokradli uprostřed rušné ulice nebo neodešli z nemocnice bez povšimnutí personálu a propouštěcích papírů.

Pokud se nacházíte v režimu respawnu (obrazovka s odpočtem času), nesmíte si sami sobě přivolat pomoc (G), jestliže jste na nějakém opuštěném místě. Pokud jste uprostřed města, tak to možné už je.

CombatLog – Zákaz odpojení se při RP akci.

RDM – Random Dead Match - zákaz masového zabíjení hráčů.

VDM – Vehicle Dead Match - zákaz bezdůvodného bourání do aut.

Obecná pravidla serveru


 1. Hráči jsou povinni za jakékoliv situace hrát role-play a nevybočovat z hraní své postavy. Výjimkou není ani poloprázdný server.

 2. Je přísně zakázáno obtěžovat adminy ohledně unbanu a jiných problémů do osobních zpráv. Využijte ticket na Discordu DCRP.

 3. Pokud jste zabanován/a, je zakázáno založit si nový účet a jakýmkoliv způsobem obcházet ban.

 4. Hráče ani admin team neurážejte v rámci OOC, zákaz rasistických výroků, hanobení jiné rasy. Může mít za následek trest či trvalý zákaz.

 5. Hráč je povinen hrát a dohrát jakoukoliv RP situaci a případné spory dále řešit s admin týmem přes /report nebo na discordu (vždy až po daném RP).

 6. Trolling je zakázaný a je zakázané provokovat hráče k vyvolání OOC hádky.

 7. Advertising je zakázán. Nesmíte propagovat jiné servery nebo stránky.

 8. Je zakázáno modování a jakékoliv podvádění (např. využívání bugů, externí crosshair, texture & visual pack PvP a jiné) ve hře ke vlastnímu prospěchu.

 9. Každý hráč může vlastnit a hrát pouze na jednom herním účtu. Admin tým si vyhrazuje udělit výjimku.

Zákony a RP tresty


 1. Hráči by se měli řídit předpisy a zákony San Andreas (IC pravidla a dodržovat RP acting).

 2. Útěk z vězení není možný, leda by se jednalo o předem schválenou akci domluvenou s admin týmem.

 3. Na serveru platí zákony státu San Andreas (převzato z California Laws), které upravují vyhlášky a zákony lokální vlády (IC Zákony a Vyhlášky).

 4. Město a celé jeho okolí se nachází na území státu San Andreas, nikoliv státu Kalifornie.

Hraní


 1. Hráči musí za každou cenu zůstat ve své roli a nekomunikovat OOC do voice chatu. Toto hráč může učinit pouze po výslovném vyzvání ze strany admina.

 2. Cop Baiting – provokování policie bez pádného RP důvodu.

 3. Virtuální prostor DCRP podléhá zákonům ČR / SR, každý hráč musí respektovat legislativu obou zemí a je přísně zakázáno vykonávat jakoukoliv činnost, která by vedla k jejímu porušení.

 4. Hráč nesmí skipovat/voidovat žádnou RP akce bez schválení Vedení DCRP nebo AT.

 5. V případě že hráč přesáhne celkovou hranici 100 let ve vězení, může na svou postavu vyhlásit JailCK nebo tak může učinit CREW.

 6. Během ujíždění PD/SD se nemůžete schovat do uzavřeného interiéru (př. apartmány) a v následujících pěti minutách od ujetí, schovat vozidlo do garáže.

Metagaming


 1. Cokoliv, co se dozvíš mimo své vlastní RP a použiješ to ve hře se bere jako Metagaming.

  Například:
  Koukáš na streamera, co hraje na serveru a uvidíš, jak plánuje vraždu na tvoji osobu. Tvoje postava to sama v RP neví. Pokud zneužiješ informace ze streamu nebo od kamaráda mimo RP bude následovat ban.
 2. Mixing – IC a OOC

  Například:
  Nesmíš využít to, že vidíš roli na Discordu a psát danému člověku IC email. IC email (na Discordu) můžeš napsat pouze, když je zveřejněn v IC místnosti a jako email (např. Škopy@diamondmail.com atp.) nebo ti ho daný člověk poskytne přímo ve hře.
 3. Samotné ponoukání k metagamingu, tzn. vypisování informací, které se postavy nemají jak dozvědět, pokud nebyly zahrány v RP, je považováno za porušení pravidel.

 4. Je zakázáno poznávat osoby podle hlasu.

 5. Každý discord server nebo jiná komunikační služba, jejíž obsahem jsou IC informace z prostředí DCRP.cz musí být plně zpřístupněn A-T. Existence takového discord serveru nebo jiné komunikační služby , bez vědomí A-T, bude tvrdě trestána!

 6. Záznamy streamů/videí z DCRP (Twitch,Youtuber, Facebook atd.) není možné použít v RP jako záběry kamer v interiéru či exteriéru.

 7. Hráč nesmí jiné hráče IC přezdívat jejich OOC nicky. Jméno vaší postavy se může shodovat s častí nebo celým ooc nickname, shodovat se nesmí pouze přezdívka.

Gross RP

Tento typ RP je povolený jen za určitých podmínek:

 • Na následující druhy roleplaye potřebujete povolení od všech zapojených hráčů (zeptáte se v LOOC - lokálním OOC chatu). Hraní tohoto typu roleplaye bez povolení je jinak přísně zakázáno.

 • Pokud jste dali souhlas ke Gross RP, můžete svůj souhlas kdykoliv zrušit. V tomto případě je potřeba opět informovat všechny zapojené.

 • Gross roleplay se musí dít jen na místech odlehlých od ostatních hráčů. Pokud se do situace zapojí jiný hráč, roleplay se musí zastavit až do jeho odsouhlasení.

Příklady Grossu – Mučení, tvrdý výslech, trhání vlasů, zapálení hráče, ...

Rasismus (slova jako “negr/nigga”, jsou i přes povolení přísně zakázána a tvrdě trestána. Mezi povolená slova patří například: “Šikmoočko” a podobně.)
Zakánáno
Kanibalismus
Pedofilie
Na svolení
Znásilnění
Sexuální obtěžování
Mučení

PvP pravidla


 1. Pokud daný hráč dostane PK v jisté RP akci (přestřelka, vykrádání obchodu, aj..), nesmí se dané RP akce znovu zúčastnit.

 2. Maximální doba únosu jiné postavy je 1 hodina. Prodloužit se může po oboustranné OOC domluvě mezi vámi.

 3. Je zakázáno unést/vytvářet RP akci PD/SD/FIB/EMS/FD/VLÁDU za účelem získání zbraní, zdravotnického materiálu, jídla nebo pití a dalších itemů.

Revenge kill
 1. Poškozený hráč, který dostal PK je po 12 hodin reálného času považován za zraněného a neschopného se mstít.

 2. Postava, která hráči udělila PK taktéž nesmí podobnou akci opakovat dříve, než za 12 hodin na stejného hráče.

Powergaming


 1. Zákaz provádění nereálných úkonů či nošení nereálného objemu věcí v inventáři.

  Například:
  “/me pan Spock ho nyní teleportuje na vesmírnou loď Enterprise”
 2. NonRP Driving – Platí za každé situace a ovlivňuje ho například i počasí.

  Například:
  jízda po kopcích ve větší rychlosti s vozidlem které tomu není přizpůsobené, jízda na ráfku, jízda s vozidlem, které v rámci RP má závažné závady.
  Pokuste se svou jízdu přizpůsobit co nejvíce realitě a zkuste si vozidel vážit.
 3. Zákaz samovolného tuningu a oprav vozidel skrze Vaše zaměstnání či bez adekvátního RP. Tyto akce může provádět pouze mechanik v dílně nebo za určitých vhodných podmínek jinde

 4. Asspulling – Nereálné vytahování větších předmětů či zbraní tzv. odnikud.

Běžné krádeže


 1. V případě, že vás okrádá jiný hráč, musíte mu přes /do sdělit, kolik hotovosti máte zrovna u sebe v intentáři.

 2. Zákaz nutit hráče, aby vydal své peníze výběrem v bance a nucený přepis vozidla. Toto může hráč nabídnout, ale nemusí.

Speciální pravidla pro vykrádání


  Po neúspěšném vykrádání je zloděj převezen do nemocnice a následně eskortován na policejní stanici, kde čeká na právníka či rozsudek.

  Není možné z nemocnice utéct nebo se zde skrýt před policií.
 1. Je zakázáno RPit pasivní rukojmí v jakémkoliv případě.

Pravidla pro Streamery / Youtubery


 1. Streameři nesmí hovořit na Discordu během hraní.

 2. Pokud se hráč radí s admin týmem, nebo se účastní běžného rozhovoru či pohovoru, obsah této porady může streamovat/natáčet pouze s povolením AT.

Pravidla multichar


 1. Hráč nesmí přenášet informace mezi svými postavami.

 2. Hráč nesmí přenášet či odkazovat majetek mezi své postavy. (Po CK/Multichar)

Doplňková pravidla DCRP


 1. Hráč nesmí mít ve jméně žádné speciální znaky. Platí ingame i na Discordu DCRP.

 2. Hráč se musí jmenovat totožně na Discordu DCRP a na Steamu (ingame).

 3. Hráč nesmí používat barevný nick ingame. Tedy Steam nick (OOC nick ve hře) musí být čitelný, stejný jako nick na Discordu DCRP a bez tagů určujících barvu.

 4. Neadekvátní / nekomunitní chování posuzuje admin tým a na základě svého uvážení může udělit odpovídající trest.

 5. Admin tým a Vedení DCRP si vyhrazuje právo řešit každé porušení pravidel individuálně, s ohledem na konkrétní situaci. Stejně tak si vyhrazuje právo na udělení trestu dle svého uvážení.

 6. Veškeré perma bany sdílí všechny servery DiamondCrew společně.
  Pokud dostanete ban na RP serveru, platí také na Drift serveru.

 7. Vedení DCRP si vyhrazuje právo na změnu pravidel kdykoliv.